polski angielski niemiecki
Czwartek, 21 stycznia 2021 r. Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
GMINA GIELNIÓW – BUDŻET NA 2021 ROK

 W dniu 29 grudnia 2020 r. Rada Gminy Gielniów na XXIV sesji jednogłośnie przyjęła budżet na 2021 r.

Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Budżet i WPF spełniają wskaźniki finansowe wynikające z ustawy o finansach publicznych.
Plan dochodów na 2021 r. wynosi 20 962 431 zł, w tym dochody własne w kwocie 5 196 362 zł co stanowi 24,80 % wszystkich dochodów. Wysoki udział w dochodach stanowi subwencja bo aż 42,20 % oraz dotacje 33,00%.
Po stronie wydatków budżet stanowi kwota 23 679 736 zł.
Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki zaplanowane w działach : oświata – 31,20 %, rodzina 28,81 %, rolnictwo i łowiectwo – 16,45 % oraz administracja publiczna 11,68 %.
Ustalony deficyt budżetu gminy w wysokości 2 717 305 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i wolnymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
W bieżącym roku planuje się w gminie realizację 5 zadań inwestycyjnych dotyczących:
- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gałki, Wywóz. Inwestycja rozpoczęta w 2020 roku, zakończenie planuje się w I kwartale 2021 roku. Zadanie finansowane pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie.
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Brzezinki. Zadanie zapanowano w latach 2021-2022 współfinansowane ze środków PROW 2014-2020 w 63,63 %
- przebudowy drogi gminnej nr 330204W w miejscowości Brzezinki – Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Zadanie to planowane było do realizacji w 2020 roku zostało przesunięte na 2021 rok w związku z budową kanalizacji w Brzezinkach. Przebudowa drogi zostanie wykonana po położeniu sieci kanalizacyjnej.
- realizację wspólnego projektu z Gminami: Borkowice i Klwów polegającego na rozwoju e-usług publicznych dla mieszkańców gmin.
- adaptacji pomieszczeń na sale lekcyjną i bibliotekę w PSP w Bielinach oraz modernizacji oświetlenia na hali sportowej przy ZSP w Gielniowie.
Ponadto w bieżącym roku tak jak dotychczas realizowane będą zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg , oświetlenia ulicznego, budynków i infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

 

08-01-2021
Galeria
Lista komentarzy
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się na stronie głównej aby dodać komentarz.
Szukaj w artykułach
Styczeń 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA