polski angielski niemiecki
Piątek, 18 września 2020 r. Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Gielniów zawiadamia, że w dniu 28 maja 2020 r. Rada Gminy Gielniów podjęła nową Uchwałę NR XX.87.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. Nowe stawki i opłaty obowiązują od 1 lipca 2020 r .

 Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lipca 2020 roku są następujące:

  1. Dla nieruchomości zamieszkałych:
    • 12,50 zł/ od mieszkańca/miesiąc – jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny,
    • 25,00 zł/ od mieszkańca/miesiąc – jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Wyżej wymienione wysokości stawek dotyczą wszystkich mieszkańców gminy. Terminy płatności nie uległy zmianie.

  1. Ryczałtowa stawka opłaty za jeden domek lub inną nieruchomość wykorzystywaną                   na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
    • 120 zł rocznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
    • 240 zł rocznie, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, którego dotyczy opłata.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, dla której stawka opłaty uległa zmianie otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Nowe deklaracje należy złożyć do Urzędu Gminy w przypadku:

1) zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość,

2) zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany,

3) gdy bioodpady będą kompostowane we własnym zakresie i właściciel będzie korzystał z przysługującego częściowego zwolnienia.

UWAGA: Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokość opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty                                         za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Od 1 lipca na terenie Gminy Gielniów zmianie uległy:

- wysokość opłaty za ścieki dowożone do oczyszczalni ścieków wozami asenizacyjnymi stanowiącymi własność gminy. Opłata wynosi 46,30 zł za beczkę + 8 % VAT,

-  opłata za ścieki dowożone z terenu gminy wozami asenizacyjnymi nie stanowiącymi własności gminy wynosi 7,20 zł za 1m3 + 8% VAT.

Niższe stawki podatku od środków transportowych w Gminie Gielniów

Rada Gminy Gielniów na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r. podjęła uchwałę nr XX.85.2020 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok. Aktem tym obniżone zostały stawki podatku od środków transportowych do stawek minimalnych określonych przez Ministra Finansów.

 Uchwała ma zastosowanie do podatku począwszy od 1 lipca 2020 r.

 

18-06-2020
Galeria
Lista komentarzy
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się na stronie głównej aby dodać komentarz.
Szukaj w artykułach
Wrzesień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA